Ý kiến chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành

Back
Công văn số 324/STTTT-CNTT ngày 12/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả rà soát và khắc phục lỗi phát sinh trên phềm mềm Một cửa điện tử
Công văn số 324/STTTT-CNTT ngày 12/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả rà soát và khắc phục lỗi phát sinh trên phềm mềm Một cửa điện tử
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website