Tin tức -> Tin tức nổi bật Tin tức -> Tin tức nổi bật

Back
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018
Sáng ngày 27/02, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Sáu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu.

      Thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng và có mặt ở hầu hết các lĩnh vực. Toàn tỉnh hiện có 16 tiến sĩ, 669 thạc sĩ và hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức đang học sau đại học. Đội ngũ luôn có sự tìm tòi, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn, cống hiến ngày càng nhiều hơn, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đội ngũ văn nghệ sĩ ngày một trưởng thành hơn trong biểu diễn, phục vụ công chúng; được cán bộ, đảng viên, công chúng đánh giá cao.

 

Các đại biểu dự họp mặt

 

      Tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung phát biểu tâm tư, nguyện vọng và cách thức phát huy vai trò của đội ngũ trí thức - tinh hoa của xã hội. Các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ và đại diện các sở, ban ngành đã chia sẻ về hoạt động chuyên môn của đơn vị và có nhiều đề xuất, kiến nghị đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở nhiều vấn đề, như: Tiếp tục tạo điều kiện để lực lượng trí thức, các hội thành viên tiếp tục tham mưu, tư vấn, phản biện và giám định, giám sát xã hội; tập hợp đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phát huy trí tuệ, năng lực, nghiên cứu và công tác tốt, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người dân; quan tâm lãnh đạo tốt hoạt động văn học nghệ thuật, sớm ban hành các văn bản pháp quy đối với hoạt động văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; quan tâm hơn nữa đời sống văn nghệ sĩ, có cơ chế, chính sách chiêu mộ tài năng về nghệ thuật…

 

Đoàn chủ tọa buổi họp mặt

 

      Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà và chia sẻ: “Không chỉ văn nghệ sĩ là những người “thổi hồn, giữ lửa” mà cả đội ngũ trí thức cũng phải là người “thổi hồn, giữ lửa” trong lĩnh vực của mình. Qua đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ trí thức, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho Nhân dân. Các trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ tỉnh, nhất là tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, gắn kết với tổ chức chương trình an sinh xã hội. Lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ phải là những người đi tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đề nghị Ban Cán sự Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ”.

Thuận Lợi

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website