Back
Thư mời Hội nghị công tác báo chí quý III và định hướng công tác tuyên truyền quý IV năm 2018
Thư mời Hội nghị công tác báo chí quý III và định hướng công tác tuyên truyền quý IV năm 2018
Tập tin đính kèm
Phước Minh

Các tin liên quan Ngày đăng
Thơ mời tham dự lớp tập huấn tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 10/09/2018
Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng 04/09/2018
Thể lệ cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 04/09/2018
Vận động và Thể lệ tham gia Giải báo chí" Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018 04/09/2018
Vận động và Thể lệ tham gia Cuộc thi "Báo chi viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" giai đoạn 2017-2020 04/09/2018
Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Giải Báo chí ĐBSCL năm 2018 28/08/2018
Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2018. 23/08/2018
Thể lệ cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 17/08/2018
Hướng dẫn tuyên truyền quý III/2018 05/07/2018
Phiếu khảo sát "Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng" 25/06/2018
MẪU PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI 25/06/2018
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 01/06/2018
Kế hoạch 47-KH/BTGTU ngày 24/05/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2018 29/05/2018
Báo cáo số liệu vê phát triển Chính phủ điện tử Quý II năm 2018 24/05/2018
Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47. 21/05/2018
Kế hoạch triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III/2018 15/05/2018
Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Khóa XII" Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản tring việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống," Tự diễn biến"," Tự chuyển hóa" trong nội bộ" 11/05/2018
Thư mời Hội nghị giao ban báo chí tháng 4 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2018. 11/05/2018
Phiếu thu thập thông tin phục vụ công tác Báo cáo ict index năm 2018 trên địa bàn tỉnh sóc trăng 09/05/2018
Thê lệ Hội thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến Tre 08/05/2018
Trang 1/3
Liên kết website