Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Quyết định số: 570/QĐ-BTTTT về việc công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (năm 2016) của Việt Nam (25/04/2016)
Quyết định số: 570/QĐ-BTTTT ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (năm 2016) của Việt Nam.
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website