Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương
(01/03/2017)
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website