Back
Thông báo số: 19/TB-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - 2017 và gợi ý chủ đề cuộc thi (30/11/2016)
Thông báo số: 19/TB-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 - 2017 và gợi ý chủ đề cuộc thi.
Tập tin đính kèm

Liên kết website