Back
Hướng dẫn số: 05-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền quý II năm 2016 (08/04/2016)
Tập tin đính kèm
08.pdf

Trước nguy cơ người dùng di động bị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nội dung âm thầm trừ tiền trong tài khoản, Bộ TT&TT đã có những biện pháp mạnh tay nhằm chấn chỉnh trình trạng này.

Theo Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT năm 2017 (Vietnam ICT Index 2017) vừa được công bố tại Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 21, Bộ...

Sáng 29/9/2017, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền về APEC 2017” với sự tham dự đông đảo của các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Trước nguy cơ người dùng di động bị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nội dung âm thầm trừ tiền trong tài khoản, Bộ TT&TT đã có những biện pháp mạnh tay nhằm chấn chỉnh trình trạng này.

Liên kết website