Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 Công văn số: 658/STTTT-BCVT V/v lập "Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ Bưu chính Công ích" 19/09/2017 Tải
2 Công văn số: 1760/UBND-VX V/v khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 18/09/2017 Tải
3 Báo cáo số: 179/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 9 năm 2017 18/09/2017 Tải
4 99/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện lặp lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 15/09/2017 Tải
5 Báo cáo số: 203/BC-STTTT Tình hình, kết quả hoạt động quý III và một số nhiệm vụ chủ yếu trong quý IV/2017 15/09/2017 Tải
6 Thông tư số: 20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc 12/09/2017 Tải
7 Thông tư số: 19/2017/TT-BTTTT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông 12/09/2017 Tải
8 Kế hoạch số: 97/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2017 12/09/2017 Tải
9 Thông tư số: 18/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng" 11/09/2017 Tải
10 Văn bản số: 05/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 06/09/2017 Tải
Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website