Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 Số 0631/PCST-KGMBĐ V/v tuyên truyền nội dung tiết kiệm điện theo văn bản số 12/UBND-TH ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng 05/02/2018 Tải
2 Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 31/01/2018 Tải
3 Số 441-CV/BTGTU V/v tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Sóc Trăng 30/01/2018 Tải
4 Công văn 117/SCT-QLTM V/v thông báo danh sách các điểm bán lẻ của các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá 26/01/2018 Tải
5 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 23/01/2018 Tải
6 Công văn số 435-CV/BTGTU Về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II 12/01/2018 Tải
7 163/2017/NĐ-CP Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics 30/12/2017 Tải
8 46/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 29/12/2017 Tải
9 45/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 29/12/2017 Tải
10 44/2017/TT-BTTTT Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 29/12/2017 Tải

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website