Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 484/STTTT-CNTT Đánh giá kết quả và nhu cầu phần mềm Microsoft Office 27/11/2017 Tải
2 850/STTTT-CNTT Danh sách mã định danh đối với các đơn vị thuộc/trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (mã cấp 2) 27/11/2017 Tải
3 383/VNCERT-ĐPƯC Phát hiện, ngăn chăn mã độc "đào" tiền ảo bất hợp pháp. 27/11/2017 Tải
4 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 15/11/2017 Tải
5 Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 10/11/2017 Tải
6 4507/VP-CN Mô hình mẫu hệ thống quản lý văn bản điện tử 4 cấp chính quyền (dành cho địa phương) 08/11/2017 Tải
7 Thông tư 27/2017/TT-BTTTT Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 20/10/2017 Tải
8 Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 04/10/2017 Tải
9 Quyết định 1622/QĐ-BTTTT Về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học 29/09/2017 Tải
10 Công văn số: 658/STTTT-BCVT V/v lập "Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ Bưu chính Công ích" 19/09/2017 Tải
Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website