DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại Email
CẤP TỈNH
1 Trần Hoàng Phong UBND tỉnh Chánh Văn phòng

0299.3821329

0913890553

tranhoangphongdpi@gmail.com
tranhoangphong-soctrang@chinhphu.vn
2 Lê Trọng Sơn Sở Nội vụ Giám đốc

0299.3823386

0913 952 144

ltson@soctrang.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Vân Sở Tư pháp Giám đốc

0299.3623167

0914 562 199

nguyenthithuvan49@gmail.
com

 
4 Lâm Hoàng Nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc

0299.3822569

0913 708 506

lamhoangnghieppttst@gmail.com
5 Chung Thanh Tâm Sở Tài chính Giám đốc

0299.3822317

0913 722 985

cttam@soctrang.gov.vn
6 Võ Văn Chiêu Sở Công thương Giám đốc

0299.3600607

0919 189 072

vovanchieudsctst@gmail.com
7 Lương Minh Quyết Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Giám đốc 0913 109 553 lmquyet@soctrang.gov.vn
8 Trần Quốc Thống Sở Giao thông vận tải Giám đốc

0299.3822639

0918 072 550

quocthonggtvt@gmail.com
9 Dương Quốc Việt Sở Xây dựng Giám đốc

0299.3615810

0913 983 716

dqviet2@soctrang.gov.vn
10 Trần Ngọc Ẩn Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc

0299.3820514

0913 983  744

tranngocanstvn@gmail.com
11 Dương Quốc Việt Sở Thông tin và Truyền thông
Giám đốc

0299.3621234

0913 983 483

dqviet@soctrang.gov.vn
12 Lê Hoàng Điện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Giám đốc

0299.3829547

0913 983 183

lehoangdien1961@gmail.com
13 Trần Minh Lý Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Giám đốc

0299.3822449

0919 262 969

minhlystv@gmail.com
14 Vũ Thị Hiếu Đông Sở Khoa học và Công nghệ Giám đốc

0299.3821449

0918 555 104

vhieudong@gmail.com
15 Nguyễn Thị Tuyết Hà Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc

0299.3616042

0918 037 366

nguyentuyetha@soctrang.edu.vn
16 Trương Hoài Phong Sở Y tế Giám đốc

0299.3822576

0913 890 252

 
17 Quách Hoàng Sáu Thanh tra tỉnh Chánh thanh tra

0299.3812644

0913 862 134

qhsau@soctrang.gov.vn
18 Lý Bình Cang Ban Dân tộc tỉnh Trưởng ban

0299.3500789

0919 305 321

lbcang@soctrang.gov.vn
19 Lê Minh Quang Công An tỉnh Giám đốc 0913 248 807 leminhquangst2017@gmail.com
20 Trần Văn Lâu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ST Đại tá, Chính ủy 0918 660 837  
21 Lê Thanh Những Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Chỉ huy trưởng

02299.3821947

0913 688 659

 
22 Trần Hùng Dũng Tòa án ND tỉnh Chánh án

0299.3821499

0913 892 141

tranhungdungta@gmail.com
23 Đinh Gia Hưng Viện Kiểm sát nhân dân Viện trưởng 0299.3822530  
24 Lê Trọng Nguyên Cục Thi hành án dân sự Cục trưởng

0299.3821088

0917 207 440

nguyenlt.stg@moj.gov.vn
25 Vương Quốc Nam Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh ST Giám đốc

0299.3825010

0913 824 030

nam.vuongquoc@sbv.gov.vn
26 Trần Đình Ân Kho Bạc Nhà nước Giám đốc 0299.3822583  
27 Lê Thành Nhân Cục Thuế tỉnh ST Cục trưởng

0299.3624599

0913 890 272

ltnhan.str@gdt.gov.vn
28 Đàm Lực Sĩ Bảo hiểm xã hội Giám đốc

0299.3619669

0918 276 176

lucsi201065@gmail.com
29 Nguyễn Hữu Thống Cục Thống kê ST Quyền Cục trưởng

0299.3821759

0919 265 964

nhthongstr@gso.gov.vn
30 Huỳnh Minh Hải Công ty Điện lực ST Giám đốc

0299.3821417

0913 890 015

haipcst@gmail.com
31 Lâm Hùng Kiện BQL các KCN Trưởng ban 0913 890 115 lamhungkien@gmail.com
CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 Võ Thanh Nhàn UBND TP. Sóc Trăng Chủ tịch

0299.3822182

0918 037859

 
2 Trần Hoàng Thắng UBND thị xã Vĩnh Châu Chủ tịch

0299.3861057

0913 983 161

tranhoangthangtxvc@gmail.com
3 Nguyễn Văn Thứ UBND thị xã Ngã Năm Chủ tịch

0299.3869906

0913 647940

lttrung3@soctrang.gov.vn
4 Đặng Văn Phương UBND huyện Mỹ Xuyên Chủ tịch

0299.3851209

0918 079 833

dvphuong@soctrang.gov.vn
5 Kim Hen UBND Long Phú Chủ tịch 0299.3856206
0939 657 018
ubndhlp@gmail.com
6 Mai Thanh Ngon UBND huyện Thạnh Trị Chủ tịch

0299.3866332

0918 062521

maithanhngon1962@gmail.com
7 Trần Văn Việt UBND huyện Mỹ Tú Chủ tịch 0299.3244111
0919 265333
tvviet@soctrang.gov.vn
8 Lý Hốc Khị UBND huyện Kế Sách Chủ tịch

0299.3877171

0913 893 702

 
9 Lê Thành Trung UBND huyện Trần Đề Chủ tịch

0299.3874277

0918 431 647

lttrung3@soctrang.gov.vn
10 Trần Quốc Thắng UBND huyện Châu Thành Chủ tịch

0299.3834.570

0918 029709

vpubndchauthanh@gmail.com
11 Trần Bé Tư UBND  huyện Cù Lao Dung Chủ tịch 0299.3860319
0913 708 604
 
CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (109 đơn vị gồm: 17 phường, 12 thị trấn, 80 xã)
1. THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG (10 đơn vị)
1 Nguyễn Thanh Tân UBND Phường 1 Chủ tịch

0299.3821814

0908 680 735

 
2 Trần Giáp Long UBND Phường 2 Chủ tịch

0299.3821848

0918 235 005

 
3 Ông Thành Được UBND Phường 3 Chủ tịch

0299.3821019

0913 184 413

 
4 Nguyễn Thành Tâm UBND Phường 4 Chủ tịch

0299.3822978

0975 361 098

 
5 Nguyễn Hồng Hiếu UBND Phường 5 Chủ tịch 0299.3822577
0913 682 634
honghieustg@gmail.com
6 Huỳnh Thị Loan Thảo UBND Phường 6 Chủ tịch

0299.3821600

0915 611 347

loanthao071080@gmail.com
7 Trần Tuấn Nghĩa UBND Phường 7 Chủ tịch 0299.3600486
0913 615 313
ttnghiass@gmail.com
8 Lương Thanh Xiêm UBND Phường 8 Chủ tịch

0299.3623327

0917 143 939

thanhxiemphuong8@gmail.com
9 Trang Hoang Vinh UBND Phường 9 Chủ tịch

0299.3820881

0918 862 664

Tranghoangvinhp9@gmail.com
10 Nguyễn Việt Dũng UBND Phường 10 Chủ tịch

0299.3825916

0917 136 581

 
2. THỊ XÃ VĨNH CHÂU (10 đơn vị gồm: 04 phường, 06 xã )
1 Hàn Văn Hóa UBND Phường 1 Chủ tịch

0299.3861121

0919 305 979

Vanhoactp1@gmail.com
2 Tăng Quang UBND Phường 2 Chủ tịch

0299.3920209

0913 862 192

Tangquangubndp2@gmail.com
3 Cao Minh Nhứt UBND Phường Vĩnh Phước Chủ tịch

0299.3863994

0918 023 338

caominhnhatst@gmail.com
4 Khưu Minh Khải UBND Phường Khánh Hòa Chủ tịch

0299.3813354

0918 987 444

khuuminhkhai@gmail.com
5 Hồ Thanh Hùng UBND xã Lai Hòa Chủ tịch 0299.3887030
01693 635 383
Thanhhung825@yahoo.com
6 Trần Văn Tảng UBND xã Vĩnh Tân Chủ tịch

0299.3877130

0918 693 154

Tranvantang1968@gmail.com
7 Trần Văn Thanh UBND xã Vĩnh Hải Chủ tịch 0299.3865751
01677 353 327
tvtvinhhai@gmail.com
8 Trần Minh Cương UBND xã Lạc Hòa Chủ tịch

0299.3888052

0918 720 935

tranminhcuonglh@gmail.com
9 Lâm Ngọc Dẫn UBND xã Hòa Đông Chủ tịch

0299.3837111

0969 506 066

Thanhdiem705@gmail.com
10 Lê Văn Nguyền UBND xã Vĩnh Hiệp Chủ tịch

0986 126 950

levannguyenvinhhiep@gmail.com
3. THỊ XÃ NGÃ NĂM (08 đơn vị gồm 03 phường, 05 xã)
1 Trần Văn Liêm UBND Phường 1 Chủ tịch

0299.3869192

0915 656 124

congthuan1982@gmail.com
2 Phạm Đình Nguyên UBND Phường 2 Chủ tịch

0299.3870103

0972 652 606

nguyenst1968@gmail.com
3 Nguyễn Quốc Trãi UBND Phường 3 Chủ tịch

0299.3869180

0909 930 556

nguyenquoctrai1975@gmail.com
4 Nguyễn Thanh Nam UBND xã Tân Long Chủ tịch

0299.3899002

0987 382 414

vpubndxatanlong@gmail.com
5 Nguyễn Trung Lắm UBND xã Mỹ Quới Chủ tịch 0299.3868001
0916 922 886
xamyquoi@gmail.com
6 Nguyễn Thanh Vũ UBND xã Mỹ Bình Chủ tịch

0299.3868250

0919 903 527

ubndxamybinh@gmail.com
7 Lê Văn Mau UBND xã Long Bình Chủ tịch 0299.3899254
0988 997 098
ubndxalongbinh@gmail.com
8 Lê Văn Hoàng UBND xã Vĩnh Quới Chủ tịch

0299.3869175

0986 765 004

lehoang0986765004@gmail.com
4. HUYỆN MỸ XUYÊN (11 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 10 xã)
1 Quách Xuân Hiệp UBND thị trấn Mỹ Xuyên Chủ tịch

0299.3851263

0918 079 866

quachxuanhiep2014@gmail.com
2 Lê Minh Tán UBND xã Tham Đôn Chủ tịch

0299.3851401

0918 463 423

ubndxtd@gmail.com
3 Lâm Sơn Hiển UBND xã Đại Tâm Chủ tịch

0299.3892851

0949 631 035

ubndxadaitam@gmail.com
4 Mai Thanh Cầu UBND xã Thạnh Phú Chủ tịch

0299.3853606

0918 062 537

thanhphu.ubnd@gmail.com
5 Lê Văn Hận UBND xã Thạnh Quới Chủ tịch 0299.3894081
0907 121 004
levanhantq@gmail.com
6 Trần Ngọc Diệp UBND xã Gia Hòa 2 Chủ tịch

0299.3890830

0918 759 844

ubndgiahoa2@gmail.com
7 Huỳnh Thị Mai Luân UBND xã Gia Hòa 1 Chủ tịch 0299.3890803
0942.283205
ubndxagiahoa1@gmail.com
8 Ngô Quốc Tiệp UBND xã Hòa Tú 2 Chủ tịch

0299.3896801

0937.379388

ubndht2@gmail.com
9 Bùi Hoàng Đại UBND xã Hòa Tú 1 Chủ tịch

0299.3895006

0919.731379

 
10 Võ Văn Chồi UBND xã Ngọc Tố Chủ tịch

0299.3855040

0123.251518

ubndxangocto123@gmail.com
11 Trần Thu Thủy UBND xã Ngọc Đông Chủ tịch

0299.3855443

0989.664712

ubndngocdongmx@gmail.com
5. HUYỆN LONG PHÚ (11 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 09 xã)
1 Hồ Trung Đoàn UBND thị trấn Long Phú Chủ tịch

0299.3857575

0299.3857575

Hotrungdoan1968@gmail.com
2 Nguyễn Hoài Phong UBND thị trấn Đại Ngãi Chủ tịch

0299.2219921

0974 090 026

hoaiphongnguyen70@gmail.com
3 Nguyễn Văn Thơ UBND xã Long Phú Chủ tịch

0299.3856529

01685 129 334

nguyenhoangtho2@gmail.com
4 Huỳnh Hạnh Phước UBND xã Châu Khánh Chủ tịch

0299.3840067

0976 540 574

ubndxachaukhanh@gmail.com
5 Lê Thanh Tiếp UBND xã Tân Thạnh Chủ tịch 0299.3840190
0939 149 939
hatronghoa83@gmail.com
6 Huỳnh Kim Cương UBND xã Hậu Thạnh Chủ tịch

0299.3858214

0972 502 847

kieumynganam@gmail.com
7 Thạch Thị Kiều Phương UBND xã Tân Hưng Chủ tịch 0299.3840178
0299.3840178
ttkphuong1980@gmail.com
8 Phan Văn Nhã UBND xã Song Phụng Chủ tịch

0299.3858256

0986 908 003

ubndsongphung@gmail.com
9 Dương Văn Dũng UBND xã Trường Khánh Chủ tịch

0299.3844 712

0942 755 719

duongvandungtk1960@gmail.com
10 Lê Thành Thái UBND xã Phú Hữu Chủ tịch

0299.3840252

0985 807 157

ubndphuhuulp@gmail.com
11 Trần Văn Thiện UBND xã Long Đức Chủ tịch

0299.6299998

0985 775 629

dophuthuan@gmail.com
6. HUYỆN THẠNH TRỊ (10 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 08 xã)
1 Nguyễn Văn Húa UBND Thị trấn Phú Lộc Chủ tịch

0299.3866114

01269 867 292

vanhua.0101.1990@gmail.com
2 Thạch Sa Ri UBND Thị trấn Hưng Lợi Chủ tịch

0299.3898925

0918 542 230

vpubndtthungloi@ gmail.com
3 Nguyễn Quốc Nam UBND xã Thạnh Trị Chủ tịch

0299.3540820

0918 667 271

vpubndxathanhtri@gmail.com
4 Liêu Sơn Nhì UBND xã Lâm Tân Chủ tịch

0949 086 909

lieucao2008@gmail.com
5 Khưu Tiến Dũng UBND xã Lâm Kiết Chủ tịch 0299.3853951
0934 783 681
vpubndxalamkiet@gmail.com
6 Phan Minh Quang UBND xã Tuân Tức Chủ tịch

0299.3867112

0984 485 603

phanminhquan1984@gmail.com
7 Lê Văn Sang UBND xã Vĩnh Lợi Chủ tịch 01692 353 424 vpubndxavinhloi@gmail.com
8 Nguyễn Trọng Nghĩa UBND xã Vĩnh Thành Chủ tịch

0299.2216403

0918 980 215

vpubndxavinhthanh@gmail.com
9 Lý Hòa Sang UBND xã Thạnh Tân Chủ tịch

0299.3899021

0918 876 083

vpubndthanhtan@gmail.com
10 Nguyễn Quốc Việt UBND xã Châu Hưng Chủ tịch

0299.3898130

0988 977 788

vpubndxachauhung@gmail.com
7. HUYỆN MỸ TÚ (09 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 08 xã)
1 Nguyễn Hùng Phương UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa Chủ tịch

0299.3870017

0966 524681

 
2 Hồ Hoàng Anh UBND xã Mỹ Thuận Chủ tịch

0982 721721

Hohoanganh30st@gmail.com
3 Lê Văn Sâm UBND xã Long Hưng Chủ tịch

0299.3873055

01262 992892

 
4 Dương Tấn Hùng UBND xã Phú Mỹ Chủ tịch

0299.3836102

0978 260475

ubndphumy2012@gmail.com
5 Lâm Xưng UBND xã Thuận Hưng Chủ tịch 0299.3836144
0977 562324
lamxung1960@gmail.com
6 Trương Phước Sang UBND xã Mỹ Tú Chủ tịch

0299.3871082

01698 065700

truongphuocsangmytu@gmail.com
7 Phạm Minh Kết UBND xã Mỹ Phước Chủ tịch 0299.3552977
0946 488088
ubndxamyphuoc@gmail.com
8 Nguyễn Thanh Điền UBND xã Mỹ Hương Chủ tịch

0299.3871155

0909 134484

thanhdienmytu@gmail.com
9 Phan Thành Trí UBND xã Hưng Phú Chủ tịch

0299.3873006

0939 353447

Thanhtri1973zzz@gmail.com
8. HUYỆN KẾ SÁCH (13 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 11 xã)
1 Lê Văn Việt UBND thị trấn Kế Sách Chủ tịch

0983 378 575

 
2 Phạm Thế Hoàng UBND TT An Lạc Thôn Chủ tịch

0299.3880004

0918 512 908

pthoang65@gmail.com
3 Châu Văn Ngữ UBND xã Kế Thành Chủ tịch

0299.3876451

0984 556 081

ubndkethanh@gmail.com
4 Trần Văn Kiệt UBND xã Kế An Chủ tịch

0299.3815124

0985 772 373

 
5 Trương Thanh Bình UBND xã Đại Hải Chủ tịch 0299.3879031
0919 313 360
thanhbinh7113@gmail.com
6 Cao Minh Thơm UBND xã Ba Trinh Chủ tịch

0975 010 043

ubndxabatrinh@yahoo.com.vn
7 Nguyễn Văn Xinh UBND xã Trinh Phú Chủ tịch 0299.3878568
0932 905 172
 
8 Nguyễn Văn Vũ UBND xã Xuân Hòa Chủ tịch

0946 176 766

 
9 Từ Quốc Hiệp UBND xã An Mỹ Chủ tịch

0299.3876182

0987 737 290

quochiepanmy@gmail.com
10 Nguyễn Minh Cảnh UBND xã Phong Nẫm Chủ tịch

0299.3883024

0916 410 418

ubphongnam@gmail.com
11 Trần Hoàng Sương UBND xã An Lạc Tây Chủ tịch

0299.3878692

0988 136 994

ubndalt2015@gmail.com
12 Ngô Hiển Vinh UBND xã Nhơn Mỹ Chủ tịch

0299.3882023

0973 452 994

hoangvu0077@gmail.com
13 Ngô Thị Hồng Hoa UBND xã Thới An Hội Chủ tịch

0299.3878525

01667 147 954

 
9. HUYỆN TRẦN ĐỀ (11 đơn vị gồm: 02 thị trấn, 9 xã)
1 Nguyễn Thành Tâm UBND thị trấn Trần Đề Chủ tịch

0299.3874111

0986 071 755

ubndtttrande@gmail.com
2 Võ Văn Khoa UBND thị trấn Lịch Hội Thượng Chủ tịch

0299.3850161

0984 838 586

ubndthitranlht@gmail.com
3 Nguyễn Văn Mẫm UBND xã Lịch Hội Thượng Chủ tịch

0299.3849843

0903 979 072

ubndxalichhoithuong@gmail.com
4 Ngô Hồng Sơn UBND xã Trung Bình Chủ tịch

0299.3846677

0972 220 837

pvphuongtrungbinh@gmail.com
5 Triệu Hường UBND xã Viên An Chủ tịch 0299.3885503
01678 266 747
ubndvienantd@gmail.com
6 Lê Minh Chí UBND xã Thạnh Thới An Chủ tịch

0299.3886018

0868 670 770

ubndtta@gmail.com
7 Trần Văn Trương UBND xã Thạnh Thới Thuận Chủ tịch 0299.3814152
0987 379 220
diemvpubnd@gmail.com
8 Diệp Thanh Vĩnh UBND xã Đại Ân 2 Chủ tịch

0299.3842133

0968 141 868

danguydaian2@gmail.com
9 Thạch Hồ Xuân Thanh UBND xã Tài Văn Chủ tịch

0299.3851040

0939 972 373

thanhdanguytv@gmail.com
10 Nguyễn Văn Tánh UBND xã Viên Bình Chủ tịch

0299.3885566

01687 367 208

xavienbinh@gmail.com
11 Lưu Quốc Phong UBND xã Liêu Tú Chủ tịch

0299.3849019

0939 544 773

ubndhdndxalieutu@gmail.com
10. HUYỆN CHÂU THÀNH (08 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 07 xã)
1 Hoàng Quốc Luân UBND thị trấn Châu Thành Chủ tịch

0299.6283848

0989 943 755

tt.chauthanhst@gmail.com
2 Nguyễn Văn Hậu UBND xã An Hiệp Chủ tịch

0299.3833038

0988 686 098

ubndanhiep@yahoo.com.vn
3 Đặng Thị Diễm Phương UBND xã Thuận Hòa Chủ tịch

0299.3834530

01689 988 751

ubndthuanhoa@yahoo.com.vn
4 Phan Thanh Tú UBND xã An Ninh Chủ tịch

0299.3836100

0939 260 220

tuvpct@gmail.com
5 Trương Đắt Pháp UBND xã Phú Tân Chủ tịch 0299.3833491
01666 208 769
datphap96@gmail.com
6 Nguyễn Văn Mỹ UBND xã Hồ Đắc Kiện Chủ tịch

0299.3875881

 
7 Dương Kỳ Nam UBND xã Phú Tâm Chủ tịch 0299.3838303  
8 Bùi Khuyến Thiện UBND xã Thiện Mỹ Chủ tịch

0299.3817253

 
11. HUYỆN CÙ LAO DUNG (08 đơn vị gồm: 01 thị trấn, 07 xã)
1 Nguyễn Văn Đông UBND thị trấn Cù Lao Dung Chủ tịch

0299.3860001

0949 299 009

ubndttcld@gmail.com
2 Trần Hoàng Kha UBND xã Đại Ân 1 Chủ tịch

0299.3860514

01666 437 127

hoangkhast@gmail.com
3 Trần Hữu Phương UBND xã An Thạnh Nam Chủ tịch

0299.3845007

0984 686 196

thaoatn@gmail.com
4 Nguyễn Văn Vệ UBND xã An Thạnh Nam 2 Chủ tịch

0299.3848350

0946 046 577

 
5 Võ Thanh Nhanh UBND xã An Thạnh Đông Bí thư, kiêm Chủ tịch 0299.3860313
0986 203 242
thanhnhanhcld@gmail.com
6 Lê Văn Phùng UBND xã An Thạnh 3 Chủ tịch

0299.3848025

01689 432 870

ubndat3@gmail.com
7 Võ Văn Núp UBND xã An Thạnh 1 Chủ tịch 0299.3843013
0932 944 789
nupcld@gmail.com
8 Lê Thị Hồng Loan UBND xã An Thạnh Tây Chủ tịch

0299.3860152

01676 750 710

loan19.02.1986@gmail.com
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website