Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Tập tin đính kèm
Phước Minh

Các tin liên quan Ngày đăng
Hướng dẫn tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2018 và Lễ phát động khởi nghiệp 09/04/2018
Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 04/04/2018
Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 04/04/2018
Nghị định số 23/2018/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 22/03/2018
Hướng dẫn tuyên truyền quý II/2018 22/03/2018
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/03/2018 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 16/03/2018
Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/03/2018 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án" Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16/03/2018
Kế hoạch số 10/KH-BCĐ389 ngày 08/03/2018 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 16/03/2018
Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BCĐT ngày 13/03/2018 về triển khai thực hiện Cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 16/03/2018
Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/02/2018 về Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 16/03/2018
Trang 1/4

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website