Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Thông báo về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 và lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2017 (05/04/2017)
Thông báo số 15/TB-UBND, ngày 04/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 và lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2017.
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website