Lĩnh vực Bưu chính Lĩnh vực Bưu chính

Back
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính 
Trình tự thực hiện * Bước 1: Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011). Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông (số 56, Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt. 
* Bước 2: Việc thẩm tra và cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ).
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ + Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu quy định);
+ Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
+ Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục VII- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP).
Lệ phí (nếu có) + Phí thẩm định sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính nội tỉnh: 1.500.000 đồng.
+ Lệ phí sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính nội tỉnh: 100.000 đồng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính + Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 28/6/2010;
+ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;
+ Thông tư số 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp phép trong hoạt động bưu chính.

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website