Asset Publisher Asset Publisher

Return to Full Page
Back
Sở Thông tin và Truyền thông: Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Chiều ngày 12/9, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có ông Hồ Minh Quang – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; ông Dương Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của sở.

      Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông có 55 đoàn viên, trong đó có 22 nữ. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban Chấp hành Công đoàn sở đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan quan tâm thực hiện đầy đủ quyền lợi của công đoàn viên; tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn khi chuyển công tác, thôi việc, khi gia đình và bản thân có việc hiếu hỷ, ốm đau, tai nạn… Phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Hoạt động nữ công có nhiều chuyển biến tích cực, Ban nữ công luôn thể hiện tốt vai trò của mình, tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc sở tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Họp mặt, tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân ngày 8/3, 20/10... Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo", phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được triển khai đều đặn có hiệu quả. Hàng năm có 100% nữ CBCCVC đăng ký và đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn đã kết nạp được 16 đoàn viên mới; tiếp nhận 02 đoàn viên chuyển đến; chuyển sinh hoạt công đoàn cho 15 đoàn viên; tổ chức họp xét, giới thiệu 19 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn, bảo đảm thực hiện công bằng, đúng quy định của pháp luật, quy định của cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn. Qua đó, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở TT&TT lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022

      Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn cơ sở Sở TT&TT tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới: Hàng năm kết nạp 100% người lao động đủ điều kiện vào tổ chức công đoàn; 100% đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và các loại quỹ do công đoàn cấp trên vận động; Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông đạt tiêu chuẩn vững mạnh hàng năm; hàng năm có 100% nữ cán bộ, công chức đăng ký thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và có 90% trở lên đạt danh hiệu; trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giới thiệu từ 03 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên cho Đảng xem xét, kết nạp...

      Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 07 đại biểu; ông Dương Văn Nhân (Phó Giám đốc Sở TT&TT) được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TT&TT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

HVT

Back
Error
The asset could not be found.