Ý kiến chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành

Back
Quyết định số: 50/QĐ-STTTT ngày 28/6/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định số: 50/QĐ-STTTT ngày 28/6/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website