Ý kiến chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành

Back
Quyết định số: 48/QĐ-STTTT ngày 27/6/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số: 48/QĐ-STTTT ngày 27/6/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website