Quyết định công bố Quyết định công bố

Back
Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Tập tin đính kèm
Phước Minh

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website