Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Kế hoạch triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III/2018
Kế hoạch triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III/2018
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Khóa XII" Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản tring việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống," Tự diễn biến"," Tự chuyển hóa" trong nội bộ" 11/05/2018
Thư mời Hội nghị giao ban báo chí tháng 4 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2018. 11/05/2018
Phiếu thu thập thông tin phục vụ công tác Báo cáo ict index năm 2018 trên địa bàn tỉnh sóc trăng 09/05/2018
Thê lệ Hội thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến Tre 08/05/2018
Khảo sát ứng dụng chữ ký số 04/05/2018
Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 24/04/2018
Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 18/04/2018
Hướng dẫn tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2018 và Lễ phát động khởi nghiệp 09/04/2018
Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 04/04/2018
Thông báo thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 04/04/2018
Trang 1/4

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website