Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ooc Om Boc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ooc Om Boc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Tập tin đính kèm
Phòng TTBCXB

Các tin liên quan Ngày đăng
Kế hoạch tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 08/11/2018
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 80/2014/QĐ-TTg 08/11/2018
Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND và Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND tỉnh. 02/11/2018
Kế hoạch thực hiện Đề án" Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 02/11/2018
Kế hoạch thực hiện Đề án" Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 02/11/2018
Sóc Trăng: Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 31/10/2018
Hướng dẫn tuyên truyền quý IV/2018 23/10/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Luật Cạnh tranh 23/10/2018
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia 23/10/2018
Triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/09/2018 của Chính phủ về Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" 22/10/2018
Trang 1/8

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website