Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 05/03/2018
Kế hoạch thực hiện Đề án" Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2018-2020" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 05/03/2018
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 05/03/2018
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018 05/03/2018
Rà soát đánh giá thực hiện pháp luật về bưu chính 28/02/2018
Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 28/02/2018
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật, Nghị định được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoát XIV 23/02/2018
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I/2018 21/02/2018
THỂ LỆ VÀ BIỂU MẪU THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN - NHI ĐỒNG TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ VII NĂM 2018 09/02/2018
Tài liệu cơ bản về ASEAN, vai trò của Việt Nam trong ASEAN và nội dung băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền 50 năm ASEAN 24/07/2017
Trang 1/2

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website