Chiến lược phát triển -> Kế hoạch hoạt động Chiến lược phát triển -> Kế hoạch hoạt động

Back
Kế hoạch số: 63/KH-UBND, ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Kế hoạch số: 21/KH-STTTT, ngày 10/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Sóc Trăng năm 2017 11/05/2017
Kế hoạch số: 20/KH-STTTT, ngày 08/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020 09/05/2017
Kế hoạch số: 17/KH-STTTT, ngày 04/4/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 05/04/2017
Kế hoạch số: 15/KH-STTTT, ngày 30/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017 31/03/2017
Kế hoạch số: 22/KH-UBND, ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng về phát triển CNTT và truyền thông giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhằm thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 01/06/2013
Kế hoạch số: 21/KH-UBND, ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 01/06/2013
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website