Chiến lược phát triển -> Chiến lược, định hướng phát triển Chiến lược phát triển -> Chiến lược, định hướng phát triển

Back
Kế hoạch số: 22/KH-UBND, ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng về phát triển CNTT và truyền thông giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhằm thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Tập tin đính kèm

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website