Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Kế hoạch số 10/KH-BCĐ389 ngày 08/03/2018 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
Kế hoạch số 10/KH-BCĐ389 ngày 08/03/2018 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng
Tập tin đính kèm
Phước Minh

Các tin liên quan Ngày đăng
Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BCĐT ngày 13/03/2018 về triển khai thực hiện Cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 16/03/2018
Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/02/2018 về Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 16/03/2018
Hướng dẫn tuyên truyền Quý II/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 16/03/2018
Báo cáo đánh giá mức độ đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị 13/03/2018
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng, phiên bản 1.0 13/03/2018
Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia 06/03/2018
Quyết định v/v phê duyệt Đề án" Nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát sóng tiếng Khmer giai đoạn 2018-2020 và định hướng 2025" 05/03/2018
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2018 05/03/2018
Kế hoạch hỗ trợ học nghề, tìm việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiệm ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018-2025 05/03/2018
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ 05/03/2018
Trang 1/3

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website