Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Hướng dẫn tuyên truyền quý II/2018
Hướng dẫn tuyên truyền quý II/2018
Tập tin đính kèm
Phước Minh

Các tin liên quan Ngày đăng
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/03/2018 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 16/03/2018
Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/03/2018 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án" Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 16/03/2018
Kế hoạch số 10/KH-BCĐ389 ngày 08/03/2018 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 16/03/2018
Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BCĐT ngày 13/03/2018 về triển khai thực hiện Cuộc vận động" Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 16/03/2018
Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28/02/2018 về Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 16/03/2018
Hướng dẫn tuyên truyền Quý II/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 16/03/2018
Báo cáo đánh giá mức độ đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị 13/03/2018
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng, phiên bản 1.0 13/03/2018
Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia 06/03/2018
Quyết định v/v phê duyệt Đề án" Nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát sóng tiếng Khmer giai đoạn 2018-2020 và định hướng 2025" 05/03/2018
Trang 1/3

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website