Thông báo hướng dẫn Thông báo hướng dẫn

Back
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020
Hướng dẫn số: 01/HD-STTTT, ngày 19/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020
Tập tin đính kèm

Không có tin bài cũ hơn
Không có tin bài cũ hơn

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website