Ý kiến chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành

Back
Công văn số: 577/STTTT-TTBCXB, ngày 22/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý năm 2017 tại tỉnh Sóc Trăng"
Công văn số: 577/STTTT-TTBCXB, ngày 22/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý năm 2017 tại tỉnh Sóc Trăng".
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Quyết định số: 50/QĐ-STTTT ngày 28/6/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử Sở Thông tin và Truyền thông 29/06/2017
Quyết định số: 49/QĐ-STTTT ngày 28/6/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 29/06/2017
Quyết định số: 48/QĐ-STTTT ngày 27/6/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 28/06/2017
Quyết định số: 47/QĐ-STTTT ngày 27/6/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 28/06/2017
Công văn số 324/STTTT-CNTT ngày 12/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả rà soát và khắc phục lỗi phát sinh trên phềm mềm Một cửa điện tử 23/05/2017
Công văn số 330/STTTT-CNTT ngày 15/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry 23/05/2017
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

Thông báo - Hướng dẫn
Liên kết website