Thông báo - Hướng dẫn

Sáng 16/8/2017, Hội đồng duyệt mẫu tem bưu chính “Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017” đã họp tại trụ sở Bộ TT&TT dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng.

Công văn số: 571/STTTT-CNTT, ngày 21/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử - quý III/2017.

Sáng 16/8/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác biên tập xuất bản trong giai đoạn hiện nay.

Theo Quyết định số 2096/QĐ-BTTTT ngày 25/11/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, trong quý III/2017, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo các Sở TT&TT tiến hành thanh tra diện rộng trên toàn quốc về công tác quản lý thuê...

Liên kết website